Czy Certyfikaty on-line są legalne?

PrzyjaznyAudyt.pl Czy Certyfikaty on-line są legalne?
Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem, który określa klasę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. SCE jest wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Do sporządzenia SCE uprawnieni są projektanci, inżynierowie budownictwa oraz osoby posiadające uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Z racji cyfryzacji wielu dziedzin naszego życia i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Obecnie by uzyskać certyfikat wystarczy wypełnić formularz z danymi budynku lub lokalu mieszkalnego, a następnie dokonać płatności. W ciągu kilku dni otrzymujemy świadectwo charakterystyki energetycznej na swoją skrzynkę pocztową. 

Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości, czy SCE uzyskane on-line są legalne. 

Odpowiedź jest prosta - tak, certyfikaty charakterystyki energetycznej wykonane on-line są legalne. Ich legalność można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  

Obowiązek sporządzenia SCE wynika z ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa ta nie określa w jaki sposób SCE powinno być sporządzane. Jedynym wymogiem jest, aby SCE zostało opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia do tego typu prac. 

Firmy oferujące SCE w trybie on-line zatrudniają osoby posiadające takie uprawnienia. Dlatego też SCE uzyskane w ten sposób są zgodne z prawem.