PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Polska wprowadza system klasyfikacji energetycznej budynków -zmiany od 2024 r.
Polska wprowadza system klasyfikacji energetycznej budynków -zmiany od 2024 r.

Polska wprowadza system klasyfikacji energetycznej budynków -zmiany od 2024 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że od 2024 r. w Polsce zostanie wprowadzony system podziału budynków na klasy energetyczne. System będzie oparty na klasyfikacji od A+ do G, gdzie A+ będzie oznaczało najbardziej energooszczędny budynek, a G najmniej energooszczędny.

Nowy system ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie zużycia energii. Według MRiT, w Polsce obecnie około 70% budynków jest nieefektywna energetycznie, co oznacza, że zużywają one więcej energii niż powinny. Nowy system ma pomóc właścicielom budynków w podjęciu decyzji o modernizacji swoich nieruchomości i poprawie ich efektywności energetycznej.

Klasyfikacja energetyczna budynków będzie oparta na kilku czynnikach, takich jak:

  • izolacja termiczna budynku
  • rodzaj okien
  • system ogrzewania
  • system wentylacji
  • rodzaj oświetlenia

Właściciele budynków będą mogli uzyskać klasyfikację energetyczną swojego budynku poprzez zlecenie wykonania audytu energetycznego. Audyt energetyczny będzie zawierał ocenę efektywności energetycznej budynku oraz rekomendacje dotyczące jego modernizacji.

Klasyfikacja energetyczna budynków będzie wykorzystywana przez potencjalnych nabywców nieruchomości do oceny ich atrakcyjności na rynku. Wyższa klasa energetyczna budynku będzie oznaczała niższe koszty jego utrzymania, a co za tym idzie, wyższą wartość nieruchomości.

Wdrożenie systemu podziału budynków na klasy energetyczne będzie ważnym krokiem w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Nowy system ma pomóc właścicielom budynków w podjęciu decyzji o modernizacji swoich nieruchomości i zmniejszeniu zużycia energii.