Audyty Energetyczne

Wykonujemy Audyty Energetyczne
szybko, profesjonalnie, na terenie całego kraju

Jak otrzymać audyt energetyczny na PrzyjaznyAudyt.pl ?

1
Wypełnij formularz

Podaj najważniejsze dane na temat obiektu, dla którego chcesz sporządzić audyt.
Na tym etapie nic nie płacisz! Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy

2
Kontakt z audytorem

Po wypełnieniu formularza, skontaktuje się z Tobą nasz audytor, który po przeanalizowaniu podanych przez Ciebie danych dostosuje ofertę do Twoich potrzeb.

3
Akceptacja oferty

Jeśli przedstawiona oferta jest dla Ciebie satysfakcjonująca opłać usługę.
Dopiero po akceptacji oferty i dokonaniu płatności przystąpimy do realizacji audytu.

4
Zebranie szczegółowych informacji

Audytor zbierze komplet informacji i wykona wszystkie niezbędne obliczenia oraz przygotuje Twój audyt energetyczny.

5
Dostarczenie audytu

Sporządzony audyt energetyczny prześlemy Ci w formie elektronicznej lub listownej (na życzenie klienta). Jeśli zajdzie taka potrzeba dokładnie omówimy z Tobą wszystkie najważniejsze informacje oraz wskaźniki w nim zawarte.

Wypełnij formularz aby zamówić audyt energetyczny

Wybierz rodzaj audytu

Wypełnij dane do audytu energetycznego do dofinansowania Czyste Powitrze

Audyt Czyste Powietrze

Dane adresowe nieruchomości


Twoje dane kontaktowe


Oświadczenia


Podsumoiwanie zamówienia

Nazwa Cena
Audyt Czyste Powietrze od {{forms.audytCzystePowietrze.cena}} zł

Wypełnij dane do audytu energetycznego Domu / Budynku

Audyt Domu / Budynku

Dane adresowe nieruchomości


Twoje dane kontaktowe


Oświadczenia


Podsumoiwanie zamówienia

Nazwa Cena
Audyt Domu / Budynku od {{forms.audytDomuBudynku.cena}} zł

Wypełnij dane do audytu energetycznego Przedsiębiorstwa

Audyt Przedsiębiorstwa

Dane adresowe nieruchomości


Twoje dane kontaktowe


Oświadczenia


Podsumoiwanie zamówienia

Nazwa Cena
Audyt Przedsiębiorstwa od {{forms.audytPrzedsiebiorstwa.cena}} zł

Kompetentna i Szybka Realizacja Audytów Energetycznych

Czy potrzebuję audytu energetycznego?

Audyt energetyczny budynku to opracowanie, które opisuje zapotrzebowanie na moc i energie oraz wskazuje optymalne działania modernizacyjne, mające na celu ograniczenie tego zapotrzebowania. Audytor energetyczny wykonujący audyt określa rodzaj robót i parametry materiałów potrzebnych do przeprowadzenia termomodernizacji, podaje koszt działań, wylicza czas zwrotu poniesionych nakładów i rekomenduje najkorzystniejszy wariant.

Kiedy potrzebuję audytu energetycznego?

 • aby uzyskać szczegółowe informacje o gospodarce energetycznej w moim domu/ przedsiębiorstwie. Audyt pozwoli zidentyfikować obszary, w których możliwe jest poprawienie efektywność energetycznej.
 • aby wiedzieć, jak zaplanować modernizację budynku. Audyt dostarcza informacji o kosztach i korzyściach związanych z dostępnymi działaniami termomodernizacyjnymi.
 • aby, skorzystać z dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE
 • aby redukować zużycie energii i obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie. Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do oszczędności finansowych.
 • aby ochronić środowisko. Zmniejszenie zużycia energii zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.

Czy audyt energetyczny pomoże mi płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie?

Chcesz płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie twojego domu, ale nie wiesz, jak to osiągnąć? Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji koszt ogrzewania może znacząco zmaleć, a poniesione koszty szybko mogą się zwrócić. Audytor zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania i pokaże, ile oszczędzisz na rachunkach.

Czy audyt energetyczny pozwoli mi oszacować koszt termomodernizacji?

Audyt energetyczny jest praktycznym przewodnikiem, co należy zrobić, by optymalnie zmodernizować dom, zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

Dzięki audytowi uzyskujemy zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności.

Czy potrzebuję audytu energetycznego aby skorzystać z dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE?

Audyt energetyczny jest niezbędny, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację w ramach takich programów jak „Czyste Powietrze”. Przeprowadzane przez nas audyty spełniają wymagania programu.

Czy audyt energetyczny pomoże mi ograniczyć koszty zużycia energii?

Dzięki audytowi energetycznemu możesz ograniczyć koszty zużycia energii potrzebne do ogrzania i funkcjonowania budynku lub przedsiębiorstwa. Możesz też zaplanować, jakie modernizacje będą najbardziej korzystne, a także dowiedzieć się po jakim czasie się zwrócą.

Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy efektywność energetycznej budynku, takie jak:

 • Izolacja termiczna budynku, która pozwala zmniejszyć straty ciepła w zimie i zysków ciepła latem.
 • nowe okna i drzwi o niskiej przepuszczalności ciepła mogą znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku.
 • modernizacja instalacji grzewczej, na przykład wymiana starego pieca na nowy, energooszczędny piec, może również przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

Audyt energetyczny powinien dostarczyć informacji, które pomogą podjąć działania poprawiające efektywność energetyczną budynku i obniżą rachunki za prąd i ogrzewanie.

Korzyści z wykonania audytu energetycznego

Audyt energetyczny, zgodnie z definicją jest to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Definicja ta wskazuje, że audyt poza funkcją identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej, dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej.

Wyniki audytu wskazują obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań. Ten rodzaj audytu może także być dobrym wstępem do opracowania długofalowej strategii optymalizacji kosztów energetycznych i docelowo wdrożenia systemu zarządzania energią.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny

 • pozwoli uzyskać informacje na temat aktualnego stanu budynku pod kątem energochłonności - ocena izolacyjności przegród budowlanych i stanu technicznego systemów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 • przedstawi technologię i możliwości poprawy funkcjonowania systemów oraz izolacyjności przegród budowlanych
 • oszacuje koszty przedsięwzięcia i możliwych do uzyskania oszczędności

Audyt energetyczny realizowany przez Przyjazny Audyt pozwala

 • spełnić wymagania ustawowe – kara pieniężna w przypadku nieprzeprowadzenia audytu wynosi do 5% przychodów;
 • uzupełnić luki w posiadanych informacjach na temat gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa;
 • daje możliwość podjęcia świadomych decyzji w kwestii energii dzięki identyfikacji możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności;
 • audyt energetyczny może stanowić znaczący wkład w kierunku wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001

Audyt energetyczny przeprowadzony przez naszych specjalistów dostarczy odpowiedzi na nurtujące nas pytania:

Które elementy budynku należy modernizować w pierwszej kolejności?
Ile będzie kosztowała modernizacja?
Czy i ile zaoszczędzimy (zarówno energii jak i kosztów)?
Która modernizacja najszybciej się zwróci?
Jakiej mocy źródło zainstalować po modernizacji?
Jakiej wysokości dofinansowanie możemy otrzymać w ramach wsparcia?

Zamów audyt energetyczny nieruchomości online

tel. 570 380 578
cena audytu od 1499 zł

Audyt Energetyczny do programu „Czyste powietrze” jest niezbędnym elementem, aby starać się o dofinansowanie w ramach programu. Przeprowadzane przez nas audyty spełniają wymagania programu.

tel. 570 380 578
cena audytu od 1499 zł

Audyt energetyczny dom/budynku to opracowanie, które opisuje zapotrzebowanie na moc i energie oraz wskazuje optymalne działania modernizacyjne, mające na celu ograniczenie tego zapotrzebowania.

tel. 570 380 578
cena audytu od 1990 zł

Każdy tzw. duży przedsiębiorca jest zobowiązanym do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek. Kara pieniężna w przypadku nieprzeprowadzenia audytu wynosi do 5% przychodów.

Aktualności

Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców
16.01.2024

Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Korzyści z wykonania audytu energetycznego
09.01.2024

Korzyści z wykonania audytu energetycznego

Audyt energetyczny, zgodnie z definicją jest to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Jaka jest różnica między AUDYTEM energetycznym a ŚWIADECTWEM energetycznym

Jaka jest różnica między AUDYTEM energetycznym a ŚWIADECTWEM energetycznym

Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne to dwa dokumenty określające efektywność energetyczną budynku. Mają jednak różne cele i zakres.

Czym jest audyt energetyczny?

Czym jest audyt energetyczny?

Efektywność energetyczna jest podstawą aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

5 gwiazdek
Jestem bardzo zadowolony z obsługi firmy PrzyjaznyAudyt. Sympatyczna i profesjonalna obsługa w kontakcie z klientem, odpowiedzą na każde pytanie. Zlecenie wykonane naprawdę szybko przez fachowców w swojej dziedzinie. Cena konkurencyjna, atrakcyjna. Z czystym sumieniem polecam...
5 gwiazdek
Firma naprawdę bardzo przyjazna, życzliwi i otwarci pracownicy. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, bo dostaliśmy od Firmy precyzyjne wskazówki, a po 3 dniach otrzymaliśmy potrzebny dokument. Szczerze polecam.
5 gwiazdek
Jestem bardzo zadowolona z obsługi przez firmę Przyjazny audyt,
wniosek łatwy do wypełnienia, wszystko jest czytelne nawet dla laika. Certyfikat dosłałam w ciągu 4 dni, no i całkiem niedrogo.
Polecam tę firmę bo są fachowcami w tym co robią.
5 gwiazdek
Moje kontakty z Firmą przyjazny AUDYT mogę ocenić w samych superlatywach . Profesjonalizm, wiedza i pełne zaangażowanie w swoją trudną pracą i zrealizowanie mojego zlecenia jest dla mnie już, albo dopiero 83 letniego seniora...