PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 
Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem, który określa klasę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. SCE jest wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Do sporządzenia SCE uprawnieni są projektanci, inżynierowie budownictwa oraz osoby posiadające uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

.Z racji cyfryzacji wielu dziedzin naszego życia i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Obecnie by uzyskać certyfikat wystarczy wypełnić formularz z danymi budynku lub lokalu mieszkalnego, a następnie dokonać płatności. W ciągu kilku dni otrzymujemy świadectwo charakterystyki energetycznej na swoją skrzynkę pocztową. 

Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości, czy SCE uzyskane on-line są legalne. 

Odpowiedź jest prosta - tak, certyfikaty charakterystyki energetycznej wykonane on-line są legalne. Ich legalność można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  

Obowiązek sporządzenia SCE wynika z ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa ta nie określa w jaki sposób SCE powinno być sporządzane. Jedynym wymogiem jest, aby SCE zostało opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia do tego typu prac. 

Firmy oferujące SCE w trybie on-line zatrudniają osoby posiadające takie uprawnienia. Dlatego też SCE uzyskane w ten sposób są zgodne z prawem.