PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Certyfikat energetyczny a miejsce kultu - obejście przepisów grozi karami.
Certyfikat energetyczny a miejsce kultu - obejście przepisów grozi karami.

Certyfikat energetyczny a miejsce kultu - obejście przepisów grozi karami.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem, który określa efektywność energetyczną budynku. Jest wymagany przez prawo w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, a także w przypadku niektórych nowych budynków. Certyfikat energetyczny jest wystawiany przez uprawnionego audytora energetycznego

Miejsca kultu są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego. Jest to spowodowane tym, że miejsca kultu nie są wykorzystywane do celów komercyjnych i nie są sprzedawane lub wynajmowane.

Niektórzy ludzie próbują obejść przepisy dotyczące certyfikatów energetycznych, poprzez rejestrowanie swoich budynków jako miejsc kultu. Przed kamienicami powstają kapliczki lub na klatkach schodowych pojawiają się wizerunki świętych. Działanie to jest nielegalne i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.