PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Czy hotel musi mieć świadectwo energetyczne?
  Czy hotel musi mieć świadectwo energetyczne?

Czy hotel musi mieć świadectwo energetyczne?

Tak, hotele muszą mieć świadectwo energetyczne. Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa zużycie energii przez budynek. Jest ono wymagane od wszystkich budynków niemieszkalnych, w tym hoteli, niezależnie od ich daty wybudowania.

Świadectwo energetyczne musi być wystawione przez uprawnionego audytora energetycznego. Audytor dokona oceny budynku i na jej podstawie wystawi świadectwo energetyczne. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat.

Świadectwo energetyczne jest również wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na remont lub modernizację hotelu.

Jeśli jesteś właścicielem hotelu, pamiętaj o tym, że musisz posiadać świadectwo energetyczne.