PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Dlaczego wizja lokalna jest tak ważna?
Dlaczego wizja lokalna jest tak ważna?

Dlaczego wizja lokalna jest tak ważna?

Celem audytu energetycznego jest kompleksowa analiza zużycia energii, ocena ich kosztów i sformułowanie zaleceń dotyczących wyboru i harmonogramu zmian, które przyniosą największe korzyści.

Audyt energetyczny składa się z kilku etapów, a jednym z nich powinna być wizja lokalna budynku wykonana przez uprawnionego audytora. Mimo, że wizja lokalna nie jest obowiązkowym elementem do sporządzenia audytu, jest kluczowym elementem rzetelnego audytu energetycznego.


Wizja lokalna wykonana przez uprawnionego audytora pozwala na dokładne oględziny budynku i jego instalacji. Audytor może zobaczyć na własne oczy stan techniczny budynku, zweryfikować informacje z dokumentacji i zidentyfikować potencjalne problemy, których nie da się dostrzec na papierze.


Umożliwia rzetelną ocenę strat ciepła. Dokładne pomiary i obserwacje poczynione podczas wizji lokalnej są niezbędne do prawidłowego oszacowania strat ciepła i doboru optymalnych rozwiązań termomodernizacyjnych.
Dostarcza cennych informacji o użytkowaniu budynku. Rozmowy z mieszkańcami lub zarządcą budynku pozwalają audytorowi poznać ich zwyczaje i preferencje, co ma wpływ na dobór strategii termomodernizacji.
Zwiększa wiarygodność audytu. Audyt energetyczny z przeprowadzoną wizją lokalną jest bardziej rzetelny i wiarygodny, co ma znaczenie m.in. przy ubieganiu się o dofinansowanie na termomodernizację.
Należy pamiętać, że rezygnacja z wizji lokalnej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Audyt bez oględzin budynku może być mniej dokładny i rzetelny, a co za tym idzie, może prowadzić do błędnych oszacowań i niewłaściwych rekomendacji.


Dodatkowo, brak rzetelnego audytu energetycznego w przypadku korzystania z programu „Czyste powietrze” może skutkować sankcjami karnymi oraz cywilnoprawnymi włączając w to zwrot środków wraz z odsetkami.
Sporządzając audyt energetyczny warto zwrócić uwagę, czy w ofercie firmy wykonującej audyt energetyczny jest usługa wizji lokalnej, która jest rekomendowana przed wykonaniem audytu energetycznego. W zdecydowanej większości przypadków pozwala ona na rzetelne i dokładne przeprowadzenie audytu, co jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów termomodernizacji.