PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Korzyści z wykonania audytu energetycznego
Korzyści z wykonania audytu energetycznego

Korzyści z wykonania audytu energetycznego

Audyt energetyczny, zgodnie z definicją jest to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Definicja ta wskazuje, że audyt poza funkcją identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej, dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej. 

Wyniki audytu wskazują obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań. Ten rodzaj audytu może także być dobrym wstępem do opracowania długofalowej strategii optymalizacji kosztów energetycznych i docelowo wdrożenia systemu zarządzania energią. 

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny? 

Audyt energetyczny  

  • pozwoli uzyskać informacje na temat aktualnego stanu budynku pod kątem energochłonności - ocena izolacyjności przegród budowlanych i stanu technicznego systemów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej 

  • przedstawi technologię i możliwości poprawy funkcjonowania systemów oraz izolacyjności przegród budowlanych 

  • oszacuje koszty przedsięwzięcia i możliwych do uzyskania oszczędności 

Audyt energetyczny realizowany przez Przyjazny Audyt pozwala: 

  • spełnić wymagania ustawowe – kara pieniężna w przypadku nieprzeprowadzenia audytu wynosi do 5% przychodów;  

  • uzupełnić luki w posiadanych informacjach na temat gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa; 

  • daje możliwość podjęcia świadomych decyzji w kwestii energii dzięki identyfikacji możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności;  

  • audyt energetyczny może stanowić znaczący wkład w kierunku wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 

Audyt energetyczny przeprowadzony przez naszych specjalistów dostarczy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: 

Które elementy budynku należy modernizować w pierwszej kolejności? 

Ile będzie kosztowała modernizacja? 

Czy i ile zaoszczędzimy (zarówno energii jak i kosztów)? 

Która modernizacja najszybciej się zwróci? 

Jakiej mocy źródło zainstalować po modernizacji? 

Jakiej wysokości dofinansowanie możemy otrzymać w ramach wsparcia?