Aktualności

PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności
Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem, który określa klasę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. SCE jest wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Do sporządzenia SCE uprawnieni są projektanci, inżynierowie budownictwa oraz osoby posiadające uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

Oszczędzanie energii elektrycznej to dla Polaków poważna sprawa.

Oszczędzanie energii elektrycznej to dla Polaków poważna sprawa.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, coraz większa świadomość społeczna skłania obywateli do podejmowania działań mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej. W obliczu wzrastających kosztów energii i rosnących wyzwań związanych z globalnym ociepleniem, Polacy stają się coraz bardziej zainteresowani sposobami na efektywne oszczędzanie w swoich gospodarstwach domowych.

Czy dla budynku niewyposażonego w instalacje ogrzewania lub chłodzenia należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?
21.08.2023

Czy dla budynku niewyposażonego w instalacje ogrzewania lub chłodzenia należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym zużycie energii przez budynek w celu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. W przypadku budynku niewyposażonego w instalacje ogrzewania lub chłodzenia, nie ma możliwości określenia zużycia energii na te cele.

Co warto wiedzieć o audycie energetycznym?

Co warto wiedzieć o audycie energetycznym?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynku. Jego celem jest określenie obszarów, w których można zaoszczędzić energię poprzez wdrożenie odpowiednich zmian.

Certyfikat energetyczny a miejsce kultu - obejście przepisów grozi karami.

Certyfikat energetyczny a miejsce kultu - obejście przepisów grozi karami.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem, który określa efektywność energetyczną budynku. Jest wymagany przez prawo w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, a także w przypadku niektórych nowych budynków. Certyfikat energetyczny jest wystawiany przez uprawnionego audytora energetycznego

Wymiana stolarki okiennej a świadectwo energetyczne budynku.

Wymiana stolarki okiennej a świadectwo energetyczne budynku.

Wymiana stolarki okiennej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynku. Nowe okna mogą pomóc zaoszczędzić nawet do 30% energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia domu. Wymiana okien może również pozytywnie wpłynąć na świadectwo energetyczne budynku.

Czy przy najmie krótkoterminowym należy przekazać kopię świadectwa?
12.08.2023

Czy przy najmie krótkoterminowym należy przekazać kopię świadectwa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zużycie energii w budynku lub lokalu. Zawiera on informacje o: - zużyciu energii na potrzeby ogrzewania, - zużyciu energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, - zużyciu energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji, - zużyciu energii na potrzeby oświetlenia.

Czy jest wymagane świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej?

Czy jest wymagane świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej jest obowiązkowy w przypadku: - zbycia budynku na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; - wynajmu budynku lub lokalu; - uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli budynek jest nowo budowany lub przebudowywany.