PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Jakie budynki nie potrzebują charakterystyki energetycznej?
Jakie budynki nie potrzebują charakterystyki energetycznej?

Jakie budynki nie potrzebują charakterystyki energetycznej?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument określający ocenę jakości energetycznej stworzonego budynku, najbardziej podstawowe wskaźniki ochrony ciepła w danym budynku oraz poziom zużycia energii. Kto w świetle nowych przepisów jest z niego zwolniony, a kto musi starać się o certyfikat? Czy i jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Istnieje grupa budynków, które nie wymagają charakterystyki energetycznej. Na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1516) świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których całkowita powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2,
  • budynków gospodarczych,
  • budynków wykorzystywanych na cele kultu religijnego,
  • budynków zabytkowych,
  • budynków, w których jest realizowany program termomodernizacji,
  • budynków, które są w trakcie budowy lub remontu,
  • budynków, które są przeznaczone do rozbiórki,
  • budynków, które są wykorzystywane do celów obronnych lub porządkowych.

Wiedząc jakie budynki są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej warto mieć świadomość, że certyfikat energetyczny może okazać się istotnym elementem poprawiającym jakości życia i mieć duże znaczenie z procesie zmniejszania comiesięcznych rachunków za utrzymanie lokalu. Certyfikat energetyczny może nie tylko wskazać miejsca problematyczne w bryle budynku ale również wskaże rozwiązania

wykorzystywane do efektywnego zabezpieczenia termicznego.Obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej Istotną kwestią jest obligatoryjny obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej dla budynków, które są wynajmowane lub zbywane na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lub najmu budynku. W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej właściciel lub zarządca budynku może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000 zł.

Warto pamiętać, że w razie przebudowy czy modernizacji budynku konieczne jest sporządzenie nowej charakterystyki energetycznej uwzględniającej aktualne parametry.