Świadectwa Energetyczne

PrzyjaznyAudyt.pl Świadectwa Energetyczne

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej on-line w całej Polsce

Wydajemy Świadectwa Energetyczne na terenie całego kraju

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument określający ocenę jakości energetycznej stworzonego budynku, najbardziej podstawowe wskaźniki ochrony ciepła w danym budynku oraz poziom zużycia energii.

Charakterystyka energetyczna budynku (EKB) to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. EKB jest sporządzana przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne i zawiera informacje o:

 • rodzaju i powierzchni budynku,
 • materiałach budowlanych użytych do jego budowy,
 • parametrach technicznych instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i wodociągowej,
 • wyposażeniu budynku w urządzenia zużywające energię,
 • prognozowanej rocznej emisji CO2.

EKB jest niezbędnym dokumentem w wielu sytuacjach, m.in.:

 • przy sprzedaży lub wynajmie budynku,
 • przy ubieganiu się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku,
 • przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę budynku,
 • przy ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie budynku.

EKB jest także cennym źródłem informacji dla właścicieli i użytkowników budynków, które mogą pomóc im w podejmowaniu decyzji o modernizacji budynków i obniżaniu kosztów energii.

Oto kilka korzyści płynących z posiadania EKB:

 • obniżenie kosztów energii,
 • poprawa komfortu użytkowania budynku,
 • zmniejszenie emisji CO2,
 • zwiększenie wartości rynkowej budynku,
 • spełnienie wymagań prawnych.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem budynku, warto rozważyć uzyskanie EKB. Dokument ten może pomóc Ci w obniżeniu kosztów energii, poprawie komfortu użytkowania budynku i zmniejszeniu emisji CO2.

Aktualności

Ile kosztuje zrobienie świadectwa energetycznego?
20.09.2023

Ile kosztuje zrobienie świadectwa energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub części budynku. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich budynków, które są przedmiotem obrotu gospodarczego, a więc są sprzedawane lub wynajmowane

Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Czy Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej wykonane on-line są legalne? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem, który określa klasę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. SCE jest wymagane w przypadku sprzedaży, najmu lub zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Do sporządzenia SCE uprawnieni są projektanci, inżynierowie budownictwa oraz osoby posiadające uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

Oszczędzanie energii elektrycznej to dla Polaków poważna sprawa.
06.09.2023

Oszczędzanie energii elektrycznej to dla Polaków poważna sprawa.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, coraz większa świadomość społeczna skłania obywateli do podejmowania działań mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej. W obliczu wzrastających kosztów energii i rosnących wyzwań związanych z globalnym ociepleniem, Polacy stają się coraz bardziej zainteresowani sposobami na efektywne oszczędzanie w swoich gospodarstwach domowych.

Jak podnieść klasę energetyczną budynku mieszkalnego?

Jak podnieść klasę energetyczną budynku mieszkalnego?

Istnieje wiele sposobów na poprawę efektywności energetycznej domu i podniesienie jego klasy energetycznej.