PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Jak powinien wyglądać audyt energetyczny? Etapy rzetelnego audytu energetycznego.
Jak powinien wyglądać audyt energetyczny? Etapy rzetelnego audytu energetycznego.

Jak powinien wyglądać audyt energetyczny? Etapy rzetelnego audytu energetycznego.

Głównym celem audytu jest kompleksowa analiza zużycia energii, ocena ich kosztów i sformułowanie zaleceń dotyczących wyboru i harmonogramu zmian, które przyniosą największe korzyści.

Audyt energetyczny składa się z kilku etapów:


Zbieranie danych o obiekcie – audytor gromadzi wszelkie istotne informacje na temat budynku, m.in. rok budowy, kubaturę, powierzchnię, liczbę mieszkańców, rodzaj konstrukcji i materiałów budowlanych. Analizuje także rachunki za prąd i ogrzewanie.

Wizja lokalna – audytor dokonuje oględzin budynku, sprawdza stan przegród zewnętrznych, okien, drzwi, izolacji. Ocenia też sprawność instalacji grzewczej i systemu wentylacji.

Badania specjalistyczne – przeprowadza badania termowizyjne, testy szczelności, pomiary temperatury powierzchni itp. Pozwala to dokładnie zlokalizować miejsca, gdzie występują duże straty ciepła.

Analiza i obliczenia – na podstawie zebranych danych audytor przeprowadza obliczenia zapotrzebowania budynku na energię. Wykorzystuje do tego specjalistyczne programy komputerowe.

Raport i rekomendacje – ostatnim etapem jest sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu wraz z praktycznymi zaleceniami poprawy efektywności energetycznej budynku.

Wizja lokalna wykonana przez uprawnionego audytora pozwala na dokładne oględziny budynku i jego instalacji. Audytor może zobaczyć na własne oczy stan techniczny budynku, zweryfikować informacje z dokumentacji i zidentyfikować potencjalne problemy, których nie da się dostrzec na papierze.


Wizja lokalna jest kluczowym elementem rzetelnego audytu energetycznego. Chociaż jej przeprowadzenie nie jest formalnie obowiązkowe, to zdecydowanie odradza się wykonywanie audytu bez niej.
Brak wizji lokalnej przez audytora, może spowodować, że cała inwestycja nie przyniesie zamierzonych korzyści. Zalecenia termomodernizacji, na podstawie nierzetelnego audytu może powodować np. zły dobór pompy ciepła, co z kolei może wiązać się z wysokimi rachunkami za prąd.


Dodatkowo, brak rzetelnego audytu energetycznego w przypadku korzystania z programu „Czyste powietrze” może skutkować sankcjami karnymi oraz cywilnoprawnymi włączając w to zwrot środków wraz z odsetkami.
Podsumowując, wizja lokalna jest zdecydowanie zalecana przed wykonaniem audytu energetycznego. W zdecydowanej większości przypadków pozwala ona na rzetelne i dokładne przeprowadzenie audytu, co jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów termomodernizacji. 


Zlecając audyt energetyczny budynku warto wybrać firmę, której audytorzy dokonują oględzin obiektu. Jeżeli ktoś proponuje wykonanie audytu, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych telefonicznie lub mailowo, należy zastanowić się nad rzetelnością przeprowadzonych obliczeń i wiarygodnością planowanych efektów w audycie.