PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Jaka jest różnica między AUDYTEM energetycznym a ŚWIADECTWEM energetycznym
Jaka jest różnica między AUDYTEM energetycznym a ŚWIADECTWEM energetycznym

Jaka jest różnica między AUDYTEM energetycznym a ŚWIADECTWEM energetycznym

Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne to dwa dokumenty określające efektywność energetyczną budynku. Mają jednak różne cele i zakres.

Audyt energetyczny to dokument, który zawiera: 

  • ocenę stanu technicznego budynku, 

  • analizę zużycia energii, 

  • określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku, 

  • rekomendacje działań termomodernizacyjnych. 

Audyt energetyczny jest wykonywany przez uprawnionego audytora energetycznego. Jest to dokument dobrowolny, ale może być wymagany przez różne podmioty, np. banki w przypadku udzielania kredytu na zakup lub termomodernizację budynku. 

Świadectwo energetyczne to dokument, który zawiera: 

  • klasę energetyczną budynku, 

  • obliczenia zużycia energii, 

  • informację o źródłach energii wykorzystywanych w budynku. 

Świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku. Jest wydawane przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego. 

Różnice między audytem energetycznym a świadectwem energetycznym.

Podsumowując, audyt energetyczny jest bardziej szczegółowym dokumentem, który zawiera analizę stanu technicznego budynku i możliwości jego poprawy. Świadectwo energetyczne jest natomiast dokumentem, który określa klasę energetyczną budynku i jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu. 

Świadectwo energetyczne potrzebujesz, gdy: 

- sprzedajesz nieruchomości 

- wynajmujesz nieruchomości 

- korzystasz z dofinansowania MOJE CIEPŁO 

- zakończyłeś budowę

Audyt energetyczny potrzebujesz, gdy: 

- korzystasz z dofinansowania CZYSTE POWIETRZE 

- jesteś zobowiązany do analizy przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz AUDYT energetyczny czy CERTYFIKAT energetyczny skontaktuj się z nami! Nasi Audytorzy posiadają wszelkie wymagane uprawnienia i pracują na terenie całego kraju. 

kontakt@przyjaznyaudyt.pl 

tel. +48 570 380 578